SLOW ART SAPMI

 

SLOW ART SÀPMI

Tid är kvalitet,

Kvalitet är hållbart, 

Hållbart är vår grund, vår kultur, vår framtid

När en människa lämnar de levandes krets finns inget kvar. Tankarna skingrade för vinden, dåden blir till damm. Tiden som tillbringats tillsammans är det som lämnar ett minne, en tröst.

Tid och rum , det ena ger plats åt det andra . Utan ett rum finns ingen tid. En plats förändras tills vi inte känner igen den igen. Ett leende förbyts och ger plats åt ett annat. Tankar glöms bort och kommer igen, när det finns ett rum en plats, en tid för dom. Vad blir kvar när vi inte räknar år, dagar, timmar och minuter. Ett rum, en plats eller en tid? Ett varande ett pågående. En flytt, ett nomadiskt varande där inget mäts i tid eller i rum utan i själva rörelsen. När rörelsen är perfekt förflyter ingen tid och förbrukas inget rum, ett hållbart varande.

En människa lämnar de levandes krets och sällar sig till de som vandrat här tidigare, en människa kommer tillbaka när det finns en tid ett rum för den. Vi lever här och nu men också igår och imorgon. Utan våra förfäder och förmödrar hade vi inte kunnat vandra här på vår tid. Utan våra barnbarn finns ingen mening med våra strävanden, våra dåd blir till damm. En tanke, ett minne vårdat av våra barn förvaltat av våra barnbarn blomstrar imorgon, för vandringen framåt en perfekt rörelse oförbrukad tid mellan oss, mellan generationer. Samma fjäll, sjö samma luft oförbrukad ett hållbart varande.      

 

 

 

 

E-handelslösning från Form1