Syns vi Finns vi

ERICA HUUVA | Syns vi Finns Vi


Vi har tillverkat en reflex. Det är viktigt att synas så att man inte blir överkörd.

Är man minoritet så är det lätt att man blir osynliggjord och får sina rättigheter förbisedda. Därför kommer en del av vinsten från försäljningen av reflexerna gå till ett projekt eller förening som jobbar för samiska rättigheter.

 

49,00
Syns vi Finns vi
E-handelslösning från Form1