Coarvi

 

Smyckekollektionen Coarvi / Horn symboliserar pånyttfödelse.

Hornen är det som avgör vilken ställning renen har i hjorden. Stora horn - hög status, små horn - låg status. Hornets år är en metamorfos för pånyttfödelse. I juni börjar hornen växa ut på både vajor och sarvar. (Sarv - hanren, Vaja - honren). Hela sommaren är hornen levande med blodkärl, hud och hår (basthud). I september dör hornen och renen fejar bort basten. Hornen stelnar och blir hårda vapen. Under hösten slåss sarvarna om vajorna med sina horn och på våren försvarar vajorna sina kalvar med hornen. Hornen faller av från sarvarna i novmeber-december, för vajorna i maj-juni och sedan börjar hornen växa på nytt igen.

 

295,00
Coarvi
790,00
Coarvi
700,00
Coarvi
E-handelslösning från Form1